Munkahelyi kamerás megfigyelés

Gyakran felmerülő kérdés a munkahelyeken üzemelő kamerák által megvalósított munkáltatói adatkezelések jogszerűsége. Következő írásunkban a munkahelyi kamerás megfigyelés és rögzítés problémakörével, a jogszerű működés feltételeivel foglalkozunk.

Hang- és képfelvétel, mint személyes adat

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1949. évi XX. törvény, 59. § (1) bekezdése értelmében, a Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. A személyes adat fogalmát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontja tartalmazza. Ennek értelmében személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A fenti fogalom meghatározás alapján a hang- és képfelvétel személyes adatnak minősül.

Az Avtv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelhető. A hang- és képfelvételek rögzítése, tárolása is csak az azokon szereplők tájékozott hozzájárulásával történhet.

Munkahelyi kamerás megfigyelés

A kérdéses helyzet különleges abból a szempontból, hogy a hang és kép rögzítése munkahelyen, a munkavégzésre irányulva történik. Az adatvédelmi biztos 1805/A/2005. számú állásfoglalása szerint, munkahelyen kamera a munkavállaló munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem helyezhető el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik. A fenti általános tilalom alól kivételt képeznek azok a munkavégzésre szolgáló helyiségek, ahol a kamerák üzemeltetése a tevékenység veszélyességére tekintettel a munkavállalók testi épségének, valamint az ott tárolt vagyontárgyak értékére figyelemmel, azok védelme érdekében biztonsági, megelőző célokat szolgál. Fontos megjegyezni azonban, hogy az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlata alapján a veszély fenyegetettségének ténylegesen fenn kell állnia, valamint a kép- és hangrögzítés a fenti kivételes esetekben sem irányulhat a munkavállalók ellenőrzésére.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Érdekes aspektusa a kérdéskörnek a munkavállaló és munkáltatója közötti hierarchikus kapcsolat, utasítási jogkör, mely megkérdőjelezi az Avtv. 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt hozzájárulás önkéntességét.

Az Avtv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Amennyiben a munkahelyi kamerás hang- és képrögzítés nem veszélyhelyzet vagy vagyon elleni bűncselekmény megelőzésére szolgál még a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése esetén is jogellenes adatkezelésnek minősül.

Jogszerű működés

Amennyiben a munkahelyen elhelyezett kamerák a munkavállalók biztonságát, illetve a vagyonvédelmet szolgálják, az adatkezelés jogszerű lehet, azonban az Avtv. 6. § (2) bekezdése alapján az érintettet ebben az esetben is egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és az adatokat megismerő adatfeldolgozó személyéről, valamint az őt megillető jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Összefoglalva, a munkavégzésre szolgáló helyiségekben a munkavállalók ellenőrzését célzó hang- és képfelvételek jogszerűen nem készíthetők, sőt a munkavállalók hozzájáruló nyilatkozata sem elegendő egy ilyen adatkezelés jogszerűvé válásához.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

39 Responses to Munkahelyi kamerás megfigyelés

 1. Kutasi Imre szerint:

  Személy szerint én egy olyan munkahelyen dolgozom ahol kamerás megfigyelésben vagyunk egész munkaidő alatt és a felvétel rögzítésre kerül.A megfigyelést semmi nem teszi indokoltá,mivel sem jelentős értékű árú sem egyéb érték nem található.Mivel közvetlen életveszélyt okozható munkát nem végzünk,sem olyan szerszámmal nem dolgozunk,úgy érzem csakis a személyes megfigyelésünkre,a munkavégzésünk intenzivitásának megfigyelésére szolgáll.A megfigyelő rendszer telepítéséről sem szóbeli sem írásbeli tájékoztatást nem kaptunk,a szerelést végző szakembertől kaptunk felvilágosítást.A megfigyelő rendszert a mai napig sem jelzi figyelmeztető tábla vagy egyéb jelzés.A mai napig nem kaptunk felvilágosítást a rendszer céljáról és müködéséről.Én mint munkavállaló jogtalannak érzem,hogy a munkavágzésemről megfigyelés történik,valamint felvétel készül,és személyes zakalatásnak érzem a kamera másik felén lévő személytől telefonon való utasításokat melyeket a megfigyelésem alatt alkalmaz.Én mint munkavállaló mit tehetek?

 2. Fekete Éva szerint:

  Tisztelt Uram!

  Engem az érdekelne, hogy jogszerű-e, ha egy egyszemélyes üzletben mozgatható hang- és képrögzítő kamerát szerelt be a bolt tulajdonosa, amelyen akár élőben is nézheti, hallgathatja, hogy mi történik. Erről semmilyen tájékoztatót, figyelemfelhívó kiírást nem tett ki a boltban, illetve a munkavállalókat sem tájékoztatta róla, csak elejtett megjegyzésekből derült ki, hogy mit és hogyan rögzít a kamera.

  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel:
  Fekete Éva

 3. Bíró Beáta szerint:

  Üdvözlöm!

  A munkahelyemen ( kórház, röntgen osztály ) kártyás rendszert vezettek be, miszerint munkakezdéskor és a végén kártyát kell lehúzni, melynek időpontját számítógépes rendszer rögzíti. Ezzel egyidőben egy kamera felvételt is készít a dolgozóról.
  Kérdezném, hogy a törvény szerint jogos e felvétel készítése és rögzítése minden egyes dolgozóról, persze minden kártyás leolvasás közben.

  Üdvözlettel
  Bíró Beáta

  • admin szerint:

   Tisztelt Bíró Beáta!
   Rövid hozzászólása alapján nem állapítható meg pontosan a kamerás megfigyelés valamennyi körülménye. A kártyás munkaidő-nyilvántartó rendszerrel összekapcsoltan működő kamerás megfigyelés és rögzítés azonban arra enged következtetni, hogy a képek rögzítésének célja a munkavállalók, pontosabban a munkában töltött idő ellenőrzése, ami az adatvédelmi biztos több állásfoglalása szerint is jogellenes.
   A kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer működésének feltétele a megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás, melynek megléte kérdéséből nem derül ki.
   Amennyiben kétségei vannak az adatkezelés jogszerűsége felől, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján a személyes adatok megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, aki minden adatkezelést jogosult megvizsgálni, függetlenül attól, hogy az adatkezelő állami, önkormányzati, vagy a magánszférába tartozik-e. Vizsgálata megállapításait ajánlás formájában közli az érintettekkel, és a közvéleménnyel; az ajánlás nem kötelező erejű, jogot nem alapít. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának elérhetőségei az alábbi linken találhatók: http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=kapcsolat
   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel:

 4. Szenes Zoltán szerint:

  Üdvözlöm!

  Szeretnék egyértelmű választ kapni,ezért fordulok Önhöz.
  Elég sokat nézelődtem az interneten,de „egyértelmű” választ nem találtam…
  Munkahelyemen kamerákat szerelnek-szereltek fel.Tájékoztattak minket,ki van írva és még rögzítik de ezt csak szóban van közölve.
  (Volt felszerelve úgy is kamera,hogy nem volt még akkor kiírva,de ennek a kamera által felvett(?),közvetített képekből adódóan nincs tudomásom „visszaélésről”,legalább is ezt hiszem…vagy közvetve nincs következménye)
  A munkahelyemen ~veszélyes munka folyik,üveggel dolgozunk.Vagyon védelme is fent áll,mondjuk rá.(csarnokban és munkahelyiségekben folyik a munka)
  Kérdéseim:
  -további kamerák felszereléséhez kell-e a munkavállaló írásbeli(!!!) hozzájárulása?
  -rögzített felvételt ki-kik nézheti-k vissza?
  -arról,hogy rögzítik a kamera képét(amin pl. én szerepelek ) és tárolják kell-e az én írásos hozzájárulásom?(-ha nem szereplek bizonyos kamerák felvételein,akkor kérdőre vonhatnak-e?)
  -meddig tárolhatják a felvételeket?

  És ha a kamerás megfigyelés által keletkező problémáimmal illetve ezek következményivel kihez lehet fordulni jogorvoslatért?
  A válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Szenes Zoltán

  • admin szerint:

   Tisztelt Szenes Zoltán!

   Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával és ezzel a meglehetősen kényes, érzékeny témát érintő kérdésével hozzám fordult.

   A kamerarendszer üzemeltetése esetén az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és az adatokat megismerő adatfeldolgozó személyéről, valamint az őt megillető jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről, mivel a tájékozott hozzájárulás csak a fentiek ismeretében lehetséges. A tájékoztatás akár szóban is történhet, azonban annak utólagos bizonyíthatósága nehéz, így elfogadottabb az írásbeli forma.

   -A már létező kamerarendszer újabbakkal történő kiegészítéséhez nem szükséges a munkavállalók írásbeli hozzájárulása, azonban ha a bővítés eredményeképpen olyan területek kerülnek megfigyelés alá, ahol ez eddig nem történt, a megfelelő tájékoztatások megtétele, elhelyezése elengedhetetlen.
   -A rögzített felvételeket az adatkezelő (a munkáltató) és az ő döntésétől függően – ha van ilyen – a kamerarendszer üzemeltetésében közreműködő vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy tekintheti meg.
   -A felvételek jogszabályi keretek közötti készítéséhez és tárolásához nem szükséges az azokon szereplő személyek írásbeli hozzájárulása. A felvételek felhasználásának fontos korlátozását jelenti azonban, hogy a munkavállalók ellenőrzésére, munkaidőben töltött idejének nyomon követésére nem használhatók fel (az adatvédelmi biztos 1805/A/2005. számú állásfoglalása).
   -A felvételek tárolási határidejét az adatvédelmi törvény előírásai szerint kell meghatározni, azaz addig, amíg a felvételekkel elérni kívánt adatkezelési cél meg nem valósul. Amennyiben azonban a felvételek kezelésében vagyonőrök is részt vesznek, alkalmazni kell a 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) előírásait is.

   A személyes adatok megsértése esetén az érintett az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, aki minden adatkezelést jogosult megvizsgálni, függetlenül attól, hogy az adatkezelő állami, önkormányzati, vagy a magánszférába tartozik-e. Vizsgálata megállapításait ajánlás formájában közli az érintettekkel, és a közvéleménnyel; az ajánlás nem kötelező erejű, jogot nem alapít. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának elérhetőségei az alábbi linken találhatók: http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=kapcsolat

   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel:

 5. Dil Emma szerint:

  Üdvözlöm! Munkahelyemen teljes kamerarendszer működik, kivétel ez alól a szociális helyiségek. Még az utcafrontra is helyeztek ki kép- és hangrögzitő kamerákat. Irodai munkát végzek, bár a vagyon- és személyvédelem valamilyen szinten indokolt, de a főnököm rendszeresen felhivja telefonon azokat az embereket, akikkel az adott „megfigyelt” időpontban nincs megelégedve a munkájával, vagy érdeklődik olyan dolgok iránt, amelyek más úton nem juthattak a tudomására (és most magánéleti dolgokról is szó van), nem beszélve a szankciókról, és az állandó jelleggel beigért büntetésekről. Természetesen még a kamerarendszer kiépitése előtt aláiratták a dolgozókkal, hogy csak vagyonvédelmi célt szolgál a „nagy testvér”. Ön szerint ez jogszerű? Mit lehet tenni, anélkül, hogy az ember elveszitse a munkahelyét? A kollegáimmal egyetemben nem valóság showba jelentkeztünk, ott legalább még kamatoztathatnánk is az ismertségünket. Várom válaszát!

  • admin szerint:

   Tisztelt Látogató!
   A hang- és képfelvételek rögzítése, tárolása is csak az azokon szereplők tájékozott hozzájárulásával történhet. A munkavégzésre szolgáló helyiségekben a munkavállalók ellenőrzését célzó hang- és képfelvételek jogszerűen nem készíthetők (az adatvédelmi biztos 1805/A/2005. számú állásfoglalása), sőt ez esetben a munkavállalók hozzájáruló nyilatkozata sem elegendő az adatkezelés jogszerűvé válásához.

   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

 6. Takács Györgyi szerint:

  Üdvözlöm!
  Iskolánkba a nyár folyamán zárt kamerarendszert szereltek fel a folyosókra, az udvarra; védelmi, megfigyelési szándékkal. Előre senkit nem tájékoztattak, nem kérték a beleegyezésünket. Utólagos kérésre rövid és felületes tájékoztatást adtak. Felvétel egyelőre nem készül, csak folyamatos a megfigyelés. De a legnagyobb problémám, hogy a folyosón és az előtérben a bejáratnál egy-egy plazmatévé folyamatosan közvetíti a kamerák képeit. Így a gyerekek és a szülők is „ellenőrizhetik” az épületben zajló eseményeket. Ez mennyire szabályos? Hol vannak a személyiségi jogok? Bárki bejön az utcáról és ellenőrizhet? Kíváncsian várom válaszát.

  • admin szerint:

   Tisztelt Takács Györgyi!

   A kamerarendszerrel megvalósított adatkezeléshez az érintetteknek előzetesen hozzájárulásukat kell adniuk. A hozzájárulás megadható ráutaló magatartással, a megfigyelt területre történő belépéssel is, azonban ebben az esetben a hozzájárulás lényegi eleme a megfelelő részletességű előzetes tájékoztatás. A körülmények pontos ismerete nélkül, leveléből az olvasható ki, hogy e tájékoztatás nem, vagy nem megfelelően történt meg.
   Az iskola, mint munkahely kamerás megfigyelése további aggályokat vet fel, hiszen az adatvédelmi biztos állásfoglalása alapján a megfigyelőrendszer a munkavállalók munkavégzésének, munkában töltött idejének ellenőrzésére nem használható fel.
   Az adatvédelmi törvény és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény vonatkozó szövegeinek szó szerinti értelmezése és az adatvédelmi biztos gyakorlata alapján, úgy elhelyezni a biztonsági kamerák képét közvetítő monitorokat, hogy azokra más, az iskolát felkereső személyek is rálássanak, adatkezelésnek minősül, így a hozzájárulás ehhez is szükséges.
   A kamerás megfigyelőrendszer működtetése összhangban kell, hogy legyen az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel. A kamerarendszernek a biztonságot, a vagyon, az élet és a testi épség védelmét kell szolgálnia.
   Amennyiben az iskolában elhelyezett kamerák az ott tartózkodók biztonságát, illetve a vagyonvédelmet szolgálják, az adatkezelés jogszerű lehet, ha az adatkezelés egyéb feltételeinek megfelel, azonban ettől eltérő célra a kamerák által közvetített képek nem használhatóak fel.
   Az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján a személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése esetén az érintett az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, aki minden adatkezelést jogosult megvizsgálni, függetlenül attól, hogy az adatkezelő állami, önkormányzati, vagy a magánszférába tartozik-e. Vizsgálata megállapításait ajánlás formájában közli az érintettekkel, és a közvéleménnyel; az ajánlás nem kötelező erejű, jogot nem alapít. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának elérhetőségei az alábbi linken találhatók: http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=kapcsolat

   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel

 7. Váraljai Tibor szerint:

  Üdvözlöm!
  Én egy nem kamrás megfigyelésről kérném a véleményét.A minap észrevettem hogy figyelik a munkámat ,teljesítményemet.Közben azt is megtudtam hogy azzal az indokkal akarnak elbocsátani,hogy a müszakomnak miattam nincs százaléka.Csopor százalékba vagyunk elszámolva és nincs semien teljesitmény lap amin követni lehetne taljesitményünket.Ma volt „info room”-unk,így hivják nálunk azt a megbeszélést ahol lehet kérdezni,panaszkodni.Én feltettem azt a kérdést ,hogy honnan tudja a műszakvezető,hogy énekem menyi a napi és havi teljesitményem?Erre a kérdésre csak hebeget habogot nem válaszol a kérdésre,majd megkérdeztem mégegyszer és ezt válaszolta/50 ember elött/:”Bevallom őszintén volt olyan -tanum is vanrá-,hogy ebereket megnéztük ,hogy menyit dolgoznak ,de erröl senkinek nem szoltunk.Erre Én mondtam:”Köszönöm ,hogy ennyi ember elött bevallotad ,hogy megfigyelsz ,ez szerintem büncselekmény és szeretnék panaszt tenni a müszakvezető ellen”.Öszze is hoznak nekem egy megbaszélést a személyzeti vezetővel,ahova egy munkatársmmal megyek mert neki is ez a problémája.
  Azt szertném öntöl kérdezni hogy mennyire van igazam és ha van milyen szankcióval illetik az ilyen cselekedetett:
  Válaszát előre is köszönöm:Tibor

  • admin szerint:

   Tisztelt Váraljai Tibor!

   Az Ön által leírt probléma elsősorban munkajogi kérdéseket vet fel, azonban adatvédelmi oldala is van. A Munka Törvénykönyve a 103. §-ában tartalmazza a munkavállalói kötelezettségeket, melyek teljesítése a dolgozóktól számon kérhető. A munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése azonban gyakran személyes adatok kezelésével jár, ezért szükséges az érintett dolgozók előzetes, egyértelmű és részletes tájékoztatása az ellenőrzés részleteiről. Az hogy az ellenőrzés jogszerű volt-e, attól függ, hogy az milyen módszerrel, eszközzel és, hogy megfelelő tájékoztatást követően történt-e. Amennyiben kétségei vannak az alkalmazott ellenőrzés jogszerűségével kapcsolatosan, javaslom, hogy keresse fel az Adatvédelmi Bbiztos Irodáját. Az adatvédelmi biztos minden adatkezelést jogosult megvizsgálni, függetlenül attól, hogy az adatkezelő állami, önkormányzati, vagy a magánszférába tartozik-e. Vizsgálata megállapításait ajánlás formájában közli az érintettekkel, és a közvéleménnyel; az ajánlás nem kötelező erejű, jogot nem alapít. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának elérhetőségei az alábbi linken találhatók: http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=kapcsolat
   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel:

 8. Ujjné Benkő Andrea szerint:

  Üdvözlöm!

  A munkahelyemen úgy egy hónapja kamerákat szereltetett fel a vezetőség vagyonvédelmi célból, ami rögzít is. A kamerák a munka csarnokokban, folyosón és a raktárban van. Az indok, hogy a megszaporodtak a lopások az üzemben ami sokba kerül a vállalatnak. Ez érthető, elfogadtuk, tájékoztatva lettünk, a tájékoztatást mindenki alá is írta, ki van rakva jól látható helyre a figyelmeztető tábla is.Utána néztünk a jogszabályoknak is mit ír a rögzítésre és megbeszéltük. A probléma ott kezdődik, hogy a vezetőség, ezzel a kamerával mégis csak figyeli a dolgozók munkáját, és ki is mennek szólni ha valami nem tetszőt látnak. Az igazgató úr pedig otthon interneten keresztül is figyel bennünket és a sorokat, hogy folyamatosan dolgoznak-e az emberek. Ha valami nem tetszik neki, megáll egy sor, vagy nincs ott a dolgozó, már telefonál is be és számon kéri a dolgokat és azonnali intézkedésre kerül sor. Szerintem ez nem törvényes és több ponton is szabályt sért. A dolgozókat fel vannak háborodva. A szakszervezet és az üzemi tanács számon kérte tőle az esetet, de ő meg van róla győződve , hogy neki ehhez joga van.
  Szeretném a segítségét kérni, hogy ebben az esetben mit tehetünk, mit is mond pontosan erre a helyzetre a törvény, egyáltalán lehet ilyet tenni, hogy otthon internetről is nézhessen bennünket?
  Köszönettel: Ujjné Andrea

  • admin szerint:

   Tisztelt Ujjné Andrea!
   Az adatvédelmi biztos 1805/A/2005. számú állásfoglalása szerint, munkahelyen kamera a munkavállaló munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem helyezhető el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik. Azon munkavégzésre szolgáló helyiségekben szerelhetők fel kamerák, ahol azok a tevékenység veszélyességére tekintettel a munkavállalók testi épségének, valamint az ott tárolt vagyontárgyak értékére figyelemmel, azok védelme érdekében biztonsági, megelőző célokat szolgálják. Az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlata alapján a veszély fenyegetettségének azonban ténylegesen fenn kell állnia, nem elegendő a vagyonvédelmi cél általánosságban történő meghatározása. A kép- és hangrögzítés az előzőekben leírt kivételes esetekben sem irányulhat azonban a munkavállalók ellenőrzésére.
   A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén az érintett az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, aki minden adatkezelést jogosult megvizsgálni, függetlenül attól, hogy az adatkezelő állami, önkormányzati, vagy a magánszférába tartozik-e. Vizsgálata megállapításait ajánlás formájában közli az érintettekkel, és a közvéleménnyel; az ajánlás nem kötelező erejű, jogot nem alapít. Az Adatvédelmi Biztos Hivatalának elérhetőségei az alábbi linken találhatók: http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?menu=kapcsolat
   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel:

 9. Hamegadnámkirúgnának szerint:

  Cégünknél két hete kamerarendszer került felszerelve a folyosókra, konyha, parkoló, valamint a kijelölt dohányzóhelyre is(kivétel a belső irodák). A dohányzóhelyen mikrofon is el lett helyezve. Az egyik reggel a főnököm berendelt és olyan ügyet kért rajtam számon, melyet az egyik beszállítónkkal folytattam dohányzás közben, félig magán, félig üzleti témákban. A beszállító olyan információkat is megosztott velem, mellyel cégünk akár üzleti érdekből vissza is élhet. Kérdésem az, hogy minden nemű tájékoztatás ellenére a hangot is folyamatosan „hallgatják” valamint rögzítésre is kerül. Miként léphetek fel az ellen, hogy ezekkel az információkkal ne éljen vissza cég és a magánbeszélgetésim (telefonon) szó szerint magán beszélgetés maradjon. Telefonhívást csak úgy tudok végezni saját telefonomon, ha elhagyom az épületet vagy bezárkózom az irodámba. A cég adminisztratív munkát végez, nem történik sem veszélyes sem nagyértékű eszközökkel történő munkavégzés. Egy munkajogi vitánál miként tudok fellépni, ha olyan ügy miatt rúgnak ki, amit lehallgattak. Én rögzíthetem a kirúgásomkor elhangzottakat? Ha nem is rögzíthetem, egy esetleges jogi vitánál ezzel bizonyíthatom e igazamat?
  Köszönöm megtisztelő válaszát.

  • admin szerint:

   Tisztelt Látogató!

   Munkahelyen kamera a munkavállaló munkavégzésének, munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem helyezhető el. Nem lehet továbbá olyan helyiségekben kamerát üzemeltetni, amelyet a munkavállalók munkaközi pihenőjéül jelöltek ki, így sem a konyhában, sem a dohányzásra kijelölt helyen nem működhetnek jogszerűen a kamerák.
   A kamerák által hangfelvételek rögzítéséhez a munkavállalók csak megfelelő tájékoztatás után adhatják hozzájárulásukat. Leveléből megállapítható, hogy e tájékoztatás nem történt meg. További vizsgálatot igényelne annak feltárása, hogy egy vagyonvédelmi célból felszerelt kamerarendszernek a célja elérése érdekében szükséges-e a hang rögzítése is, mivel csak olyan személyes adat kezelhető, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen [Infotv. 4. § (2)]
   A munkavállalók és a partnerek közötti személyes beszélgetések rögzítése és felhasználása olyan mértékű beavatkozás a privát szférába, melyet nem indokol a kamerarendszer üzemeltetésének célja, a vagyonvédelem, így az álláspontom szerint nem jogszerű.

   A hangfelvételek titkos rögzítésével kapcsolatosan figyelmébe ajánlom Pécsi Ítélőtábla a Bírósági Határozatok 2009/11 számában megjelent ítéletét, mely felhasználható bizonyítékként fogadott el egy ilyen felvételt: „[…] a bírósági eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Nem lehet ezért a hangfelvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni, ha a felvétel a felhasználójával szemben elkövetett jogsértéssel kapcsolatos bizonyítás érdekében történt. Nem hivatkozhat alanyi jogsértésre a fél, ha azzal egy hamis tényállást kíván érvényre juttatni.”

   Az Infotv. rendelkezései alapján a személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése esetén az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel

 10. Tóth János szerint:

  Üdvözlöm!
  A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. Én egy édesipari Kft-nél dolgozom és az új Munkatörvény bevezetése miatt mindenkivel új munkaszerződést akar kötni a cég. Ebben van egy pont aminek jogszerűségét vitatjuk. Így hangzik: A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy élet-,testi épség és vagyon védelme célból a munkáltató székhelyén és bármely telephelyén kamerás megfigyelő rendszert üzemeltethet, melynek felvételeit a munkáltató öt évig megőrizheti.
  Jogszerűen jár el a munkáltatóm.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel
  Tóth János

  • admin szerint:

   Tisztelt Tóth Úr!

   A Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény, Mt.) 2012. július 1-jén hatályba lépett rendelkezése szerint a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról mindössze tájékoztatni kell a dolgozókat [11. § (2) bekezdése], tehát munkáltatója jogszerűen működtethet kamerarendszert a dolgozók tájékoztatását követően.

   Üdvözlettel

 11. Kiss Mária szerint:

  Üdvözlöm!

  Munkahelyemen megbízható információs forrás szerint figyelik az internet használatot, azaz, hogy ki milyen honlapokat látogat. Az információt attól az informatikustól tudjuk, aki elvégezte a cégnél az ehhez szükséges beállításokat és nem hivatalosan „megsúgta”, hogy vigyázzunk. E-mellett több kollégával is azon a véleményen vagyunk, hogy az irodában, de lehetséges, hogy telefonon is lehallgatnak bennünket. A munkáltató egyáltalán nem tájékoztatott előzetesen ezekről a dolgokról. Kérdésünk, hogy mit tehetünk, hogyan tudjuk bizonyítani ennek tényleges fennállását, illetve a jogsértés miatt hová fordulhatunk. Még egy nagyon fontos probléma. Az elmúlt években több munkavállalót bocsájtott el a cég felmondással, azonban minden esetben „Közös megegyezéssel” történő megállapodást írattak alá velük. A felmondást a cég két képviselője közölte minden esetben az alkalmazottakkal, szóban el is mondták a felmondás okát, de a papíron már más szerepelt. Félünk, és mi is arra számítunk, hogy hasonló módon fognak megválni tőlünk. Ha erre kerül a sor rögzíteni szeretném a beszélgetést. Ezt a felvételt felhasználhatom-e egy esetleges munkaügyi vita során? Vagy kérhetem-e, hogy én is egy tanút bevigyek magam mellé? Végezetül azt szeretném még megtudni, hogy a cégvezetője kibújhat-e a felelősségvállalás alól? Úgy gondoljuk, hogy ha bármilyen probléma van a vállalatnál, az első számú felelős minden esetben a vállalkozás vezetője és csak másodsorban a munkavállaló? Vagy ez nem így van? Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv.
  Manyika

 12. Ngy Katalin szerint:

  Üdvözlöm !
  Pár nappal ezelőtt kamerákat szereltek fel a munkahelyemen. ( Kórház laboratórium, zárt terület ) Az egyik ,állítólag egy folyosót kellene, hogy megfigyeljen, de szerintünk kamu kamera, mert a szemközti betonfalat látja, mivel két csapóajtó közé az egyik felső sarokba lett telepítve. A másik kamera viszont egy olyan terembe lett elhelyezve nagy értékű eszközök biztosítása céljából, ahol szinte 24 órás munka folyik. A kamera állítólag a gépek elejét és hátsó részét figyeli. Szóban közölték velünk a tényt, hogy beszerelik, de indoklásul a biztosításra hivatkoztak . Engedélyt és aláírást nem kértek , hogy beleegyezzünk a helyzetbe . Nem tudjuk, hogy csak képi vagy hangfelvétel is készül-e, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy hol van a megfigyelő hely, ahol a felvételeket kielemzik és , hogy egyáltalán mire használják fel ! Ön szerint mi lenne a teendőnk, ugyanis mindenki fél a kirúgástól és ezért nem mer szólni senki sem ! Viszont nagyon rosszul esik, hogy 20-30 éve együtt dolgozó kis kollektíva le van figyelve, mintha bűncselekményt követtünk volna el !

 13. Kiss Balázs szerint:

  Üdvözlöm !
  Nekem ojan problémám lenne hogy egyik munkatársam készitett rolam és kolegámrol kép és hangfelvételt a tudtunkon és engedélyünkön kivül!

 14. Marázi László szerint:

  Üdvözlöm!
  Vagyonőrként dolgozom 24 órás szolgálatban.A munkáltatóm a portahelységet figyeli kamerával ahol 24 órás folyamatos munkát végzek.Semmilyen írásos beleegyezés nem történt a dolgozók részéről.Arra hivatkozott hogy a kamerát az ott lévő 3 számítógép miatt és mivel néha fizetnek pénzzel a parkolásért ezért szerelte fel ami rögzít és internet útján bármikor ellenőrizni is tudják.Ezidáig többször telefonon leszólt,hogy hol van a másik őr mert nem látják,csukjuk fel a villanyt legyen jobb a kép,miért nincs senki az íróasztal mögött.jogosan perelhetnék,hogy a munkámat figyeli ami törvénytelen?

  • admin szerint:

   Tisztelt Marázi Úr!

   A Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény, Mt.) 2012. július 1-jén hatályba lépett rendelkezése szerint a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról mindössze tájékoztatni kell a dolgozókat [11. § (2) bekezdése]. Bár voltak korábban adatvédelmi biztosi állásfoglalások, melyek szerint megfigyelőrendszer a munkavállalók munkavégzésének, munkában töltött idejének ellenőrzésére nem használható fel (1805/A/2005.), illetve kamera nem helyezhető el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik (666/P/2008.) az előzőekben idézett Mt. rendelkezés jogalapot biztosít a kamerák működtetésére – természetesen a megfelelő tájékoztatást követően.

   Üdvözlettel:

 15. Takács Zoltán szerint:

  Üdvözlöm
  A cég ahól dolgozom kamerás rendszer kiépítésébe kezdett bele. Ok: A lopások megakadályozása végett. Gyakorlatilag a kamerákat olyan helyekre és pozicíókba tervezik elhelyezni, ami látoszögébe bele fognak kerülni állandó munkavégzésre kialakított területek is. Nagyobb értékű árú nincs, othoni felhasználásra alkalmatlan alapanyagok vannak, miszerint a kamera célja az ott dolgozók megfigyelésére használnák.(Ezt nem fogják elismerni)
  Raktárterületeken és kültéri anyagmozgatásnál érthető, de kb 50 kamera csak a csarnokba, irodákba szétszorva.
  A kiépítés végző cégtől tudom, hogy ezeket a kamerákat a biztonsági cég korlátozva és a management (gondolom az összeset) láthatja.
  Kérdésem az lenne:
  -Szabályos-e kamerával figyeltetni a dolgozókat, illetve ezzel a viselkedését befolyásolnia, szankciókat alkalmazni?
  -Úgy tudom csak 3 napig tárólhatók a felvételek, de a mostani rendszer is 6 napig képes, amit még tovább akarnak fejleszteni.
  – Tájékoztatást és írásbeli beleegyezés gondolom szükséges a megfigyelt területen dolgozók részéről.
  – Hány személy láthatja ezeket a kamerákat?
  – A kamera minősége elérheti azt a szintet hogy akár a számítógép (Erősen korlátozott, semmi illágális nem folyhat rajtuk weboldalak, programok, még a háttér is tiltva van) tartalmát is megfigyelhessék?
  -Szabályos-e az othoni megfigyelése a munkaválalóknak.
  -Törvényt szegnek valamilyen formába, lehet tenni valamit?

  Elég elkeserítő. A lopás is adminisztrációs hiba, az irodában és a sorokon dolgozok is elvégzik a munkályukat. Hatékonyságra se lehet semmi panasz. És még is…
  A válaszát előre is köszönöm

  • admin szerint:

   Tisztelt Hozzászóló!

   Az új Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök (pl. kamerák) alkalmazásáról mindössze tájékoztatni kell a dolgozókat. Azonban a megfigyelőrendszer a munkavállalók munkavégzésének, munkában töltött idejének ellenőrzésére nem használható fel, tehát a felvételek szankcionálás alapját nem képezhetik.
   A felvételek tárolási határideje csak meghatározott esetekben haladhatja meg a három napot, ezek vizsgálata szükséges lenne a jogszerűség megállapításához.
   A dolgozók tájékoztatása mindenképpen szükséges a kamerarendszer jogszerű üzemeltetéséhez, azonban írásbeli belegyezés nem szükséges.
   A kamerák élőképeit és a készített felvételeket a munkáltató és esetleg a vagyonőri feladatok ellátásával megbízott cég erre feljogosított képviselői nézhetik meg, azonban ezen személyek körét az célszerű minél szűkebben meghatározni.
   A legújabb kamerák természetesen képesek olyan felbontású képet képek készítésére, melyekkel a monitor is olvasható lehet, azonban ennek megítélése a rendszer vizsgálata nélkül lehetetlen. Megjegyzem ,hogy a számítógépek ellenőrzésének ennél kifinomultabb és pontosabb módszerei kerültek kidolgozásra.
   A munkavállalók otthonukban természetesen nem figyelhetők meg, ez jelentős jogsérelmet jelentene.
   A jogszerűség megállapításához alaposabb vizsgálat lenne szükséges. Az Infotv. rendelkezései alapján a személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése esetén az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

   Remélem válaszommal segítségére lehettem, további kérdéseivel keressen bizalommal!

   Üdvözlettel

 16. Dobóvári János szerint:

  Üdvözlöm!

  Iskolában működő megfigyelő kamera rendszer használatával kapcsolatban kérek Öntől segítséget.
  A kamerák elhelyezése csak a folyósokon történt. Egy rongálás vagy lopás esetén mi a törvényes eljárás? Kik tekinthetnek bele a felvételekbe és mit tehetnek azt követően?
  Egy régebbi lopás esetén felhívtam a károsult diák figyelmét rendőrségi feljelentés megtételére. Egy nyomozó jött hozzánk és jegyzőkönyvvel átvette a nyomozáshoz szükséges kamerás felvételt.
  Folyósoi rongálás esetén is ezt az eljárást kell követni, vagy házon belül is lehet intézkedni?
  Ha igen, akkor mi lehet ennek a módja?

  Válaszát előre is köszönöm.

  • admin szerint:

   Tisztelt Dombóvári Úr!

   A kamerák által készített felvételeket az iskola vezetőségének erre feljogosított képviselői nézhetik meg, azonban ezen személyek körét az célszerű minél szűkebben meghatározni. Feltételezem, hogy a kamerarendszer telepítésének célja a vagyonvédelem volt, ezért úgy vélem, hogy a rongálással kapcsolatos házon belüli intézkedésnek is képezheti alapját. Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy a felvételek tárolási határideje csak nagyon szűk körben meghatározott esetekben haladhatja meg a három munkanapot. Ha nem szándékoznak rendőrségi feljelentést tenni a felvételeket három munkanap elteltével törölni kell.

   Üdvözlettel

 17. Takács Zoltán szerint:

  Üdv újra.
  A kamerás rendszer kiépűlt. A felvételeket 4 hétig örzik. (Úgy tudtam csak 72 óráig szabad) A kamerák online képét kb 10 ember nyomon követheti biztonsági cégen kívűl a tájékoztatás alapján
  Elméletileg vagyonvédelmi kamerearendszer van kiépítve (ezt a tájékoztatásba leírták és mellé: A rendszer nem figyel meg embereket és azok tevékenységét), de gyakorlatba vannak olyan kamerák amely !egy! ember munkáját figyeli meg. Hangot nem rögzíthetnek, de az összes kamera képes rá. A kiépítést végző cég szerint hangot nem veszi, de azt elárúlták, hogy akár otthoni megfigyelésre is alkalmas lenne a rendszer. (UTP kábeles) És ez nagy valószinűséggel meg is tették. Eddig még nem történt ellenőrzések voltak a legjobb időpontba, peddig az elvártak teljesítve vannak. (Igen van aki kicsit megnyújtja a szünetét mert megteheti a munkakörébe, vagy beszélget, de ez akkora bűn, ha kárt ezzel nem csinál? 🙁 ) Othonról megfigyelnek??? A szűk kőr se teljesűlt… Már több ember leszámolt, mennek külföldre inkább, más céghez, de volt azonnali hatályú felmondás is a cég részéről. Kegyetlen rossz a hangulat, tanács szinte nincs is, mert csak bologat.
  Ezen a törvényen lessz valami változtatás a közeljövőbe a javunkra? A jelenleginél „ezt állítom” és ez történik nem ellenőrizhető. Üdv az eggyik elkeseredet 99%-nyi emberből. A válaszát előre is köszöntem.

  • admin szerint:

   Tisztelt Takács Úr!

   A felvételeket – leszámítva a vagyonvédelmi törvényben meghatározott kivételeket – valóban csak három munkanapig lehet megőrizni, ezért valóban vizsgálni érdemes, hogy jogszerű-e a 4 hétig történő tárolás. Ugyancsak vizsgálni kellene az egyes kamerák elhelyezésének vagyonvédelmi szempontú indokoltságát is. Jelenleg nincs tudomásunk a törvény felülvizsgálatáról, módosításáról, azonban folyamatban van az EU adatvédelmi vonatkozású szabályozásának módosítása, ami a hazai szabályozásban is megjelenik.

   Üdvözlettel:

 18. Szalagvári Zoltán szerint:

  Tisztelt Uram!

  A munkahelyünket teljesen bekamerázták. A kamerázás előtt mindenkivel aláírattak egy papírt, hogy tudomásul vesszük a kamerát és a hangfelvételt és aki nem írta volna alá az mehetett volna amerre lát.
  Ki is van plakátolva, hogy hang és képfelvétel zajlik. Ha valaki nincs a helyén egyből csörög a tulaj, hogy mit csinál miért nincs a helyén. A tulajdonos úgy viszonyul az alkalmazottakhoz, hogy mindenki lop és ezért kell a kamera és a hangfelvétel…
  Néha csak délutáni sziesztaként az ágyból laptopjáról nézi és hallgat minket.
  Sajnos olyan is van, hogy az unokái is néznek minket és utána elcsacsogják, néztek minket.
  A kamerák zöme azokat helyeket veszi ahol tényleges munkavégzés zajlik illetve 2 helyen kasszát is figyel ami jó, de ahogy írtam a zöme minket figyel, hogy éppen mit csinálunk…
  Szabályos ez vagy nem?
  A válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel:
  Szalagvári

  • admin szerint:

   Tisztelt Hozzászóló!

   Mint azt már többször is említettem, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök (pl. kamerák) alkalmazásáról mindössze tájékoztatni kell a dolgozókat. Feltételezem az Önöktől kért aláírás is a tájékoztatás megtörténtének utólagos igazolására szolgál. Azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről szóló ajánlása alapján a munkáltatói ellenőrzés nem lehet korlátlan. Kizárólag abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlen szükséges.A fentiek alapján a megfigyelőrendszer a munkavállalók munkavégzésének, munkában töltött idejének ellenőrzésére nem használható fel, tehát a felvételek szankcionálás alapját sem képezhetik.

   Üdvözlettel:

 19. mili szerint:

  Tisztelt Uram!
  örülök, hog yrátaláltam az oldalra.
  Nem munkahelyi kamerás kérdésem van, hanem közös nyaraló.
  Volt férjem kizárt4 évig nem voltak kulcsaim csak „beengedett a gondnok é smögöttem állt, erősítést kért, amíg néhány percig körülnéztem” .
  Az évek folyamán az ingatlanon kívül lecserélte volt férjem a kamerákat, DE bekameráztatta belül is a házat, sőt a hálószobát !!! is.
  A rendszert szakértővel vizsgáltattam, folyamatosan vesz és rögzít.Amíg ott jártunk is 2 gépen „figyelték” az eseményeket.
  Az ingatlant használni a kamerák miatt NEM tudom.Megfigyelés alatt tartanak, rögzítenek…mindezt az elvált férj!
  Mit tehetek?Fordulhatok-e az ombucmanhoz? A bíróságon még folyamatban van a kizárás miatti birtok háborítás…..
  Hol és milyen jogorvoslatra van lehetőségem?
  Köszönöm szépen a válaszát.

 20. Elvira szerint:

  Üdvözlöm!
  A témával kapcsolatosan, a kamerás megfigyelésről szeretnék feltenni egy kérdést. Bevásárlóközpont üzletsorán, egy középre kirakott szigeten/pultban dolgozom, ahol édességekkel foglalkozom.( Nem magához a bevásárlóközponthoz tartozik, külön vállalat).Nem kell részleteznem, nem veszélyes foglalkozás, nem vagyok életveszélyben. A helyről annyit érdemes tudni, hogy kicsi, körülbelül 1-2 négyzetméteres, üvegpolcokkal körbevéve. A munkáltatóm a mai nap felszerelt két kamerát. Az egyik pontosan rám irányítva, a másik pedig a vevőkre. Semmi információt nem kaptam a kamerákról, hogy felvételt készítenek, vagy csak online közvetítést sugároznak. Semmiféle beleegyezést nem adtam arról, hogy én hozzájárulok ehhez. Felszerelték, utána pedig távirányítással rám irányították. 12 órában dolgozom ezen a kis helyen, és érdekelne, hogy szabályos-e így, hogy engem konkrétan megfigyelnek? Mert pontosan rám van irányítva, nem az árura, nem a kasszára, hanem egyenesen rám. A kamera elég közel van hozzám, tehát eléggé zavarónak mondható, főként hogy tudom, hogy állandóan figyelnek. Tisztában vagyok vele, hogy az egész bevásárlóközpont be van kamerázva, de az egy teljesen más eset. Törvényes ez így? Megtehetik ezt velem?

  Előre is köszönöm a válaszát, sokat segít vele!
  Üdvözlettel,
  Elvira

  • admin szerint:

   Kedves Elvira!

   Az új Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök (pl. kamerák) alkalmazásáról mindössze tájékoztatni kell a dolgozót, azonban az Ön esetében ez nem történt meg. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről szóló ajánlása alapján a munkahelyen alkalmazott megfigyelőrendszer a munkavállalók munkavégzésének, munkában töltött idejének ellenőrzésére nem használható fel, így a kizárólag a dolgozóra irányított kamera által megvalósított adatkezelés nem jogszerű. Tájékoztatom, hogy jogsértés gyanúja esetén panaszával a Nemzeti Információszabadság és Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.

   Üdvözlettel

 21. Sztancs László szerint:

  Üdvözlöm.

  Azután érdeklődnék ha van kihelyezett kamera egy intézményben, ki nézheti vissza a kamera által készült felvételeket. Csak hivatalos szerv, Intézmény vezető, adatvédelmi felelős, bárki hatáskörtől függetlenül ?

  Köszönöm előre is válaszát.

  • admin szerint:

   Tisztelt Sztancs Úr!

   A kamerák által készített felvételeket az intézmény vezetőségének erre feljogosított képviselői – így akár adatvédelmi felelős – esetleg a vagyonőri feladatok ellátásával megbízott cég erre feljogosított képviselői nézhetik meg, azonban ezen személyek körét célszerű minél szűkebben meghatározni. Tájékoztatom, hogy a felvételek visszanézésre jogosultak körét a kamerarendszerről készített tájékoztatónak pontosan tartalmaznia kell.

   Üdvözlettel:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .